Sermón del Rosario en dialecto de Zabalegui.

BONAPARTE, LUIS LUCIANO

FONDO BONAPARTE - 1785 - Zabalegui - NOÁIN (VALLE DE ELORZ) <> NOAIN (ELORTZIBAR) - NAVARRA - ESPAÑA

Documento de archivo


Mostrar vista detallada

6 / 145