Imagen de Portada

"Euscaldun anciña ancinaco, ta are lendabicico etorquien, dantza on iritci pozcarri gaitzic gabecoen, soñu gogoangarriak beren itz neurtu edo versoaquin". Partitura impresa.

Quarretac erreguela, Canchacac, Eun ducatecoa, Betronio chiquia, Betronio aundia, Azalandare, Erreguela zarra, Eun da bicoa, Amorea Margaritacho, Punta motz, Erribera, On darrabia aundia, On darrabia chiquia, Naparcho, Ormachulo, Upelategui, Chipiritona, Erreverencia, Chacolín, Mizpirotz, Guizon dan...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Serie:Biblioteca musical. Biblioteca de autores vasco-navarros.
Productor: CAMPIÓN, ARTURO
Fechas:1826.01.01 - 1826.12.31
Lugar:DONOSTIA-SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA - ESPAÑA
Características:23 Hoja(s) - Otros
Notas:Datos de la publicación: Donostian, Ignacio Ramon Barojaren moldizteguian, 1826 garren urtean eguiña.En la portada del ejemplar se indica: "Donación a la Asociación Euskara de Navarra. Pamplona, 31 julio 1879. Salvador Echaide.""Al disolverse la Asociación Euskara, en el reparto de obras de la misma, me tocó la presente. Arturo Campión"
Formato: Documento de archivo
Referencia:ES/NA/AGN/F157/AP_CAMPION,Caj.41,N.1