Imagen de Portada

Nafarroa Euskalduna. Nafarroa Elkar Federatua. Nafarroa Foruskoa

Pegatina en favor de la federación de Navarra

Detalles Bibliográficos
Serie:Material propagandístico (pegatinas)
Productor: JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ
Fechas:1977.01.01 - 1979.12.31
Características:col. ; 70 mm. diam.
1 - Documentos - Papel
Formato: Documento de archivo
Referencia:ES/NA/AACF/7/303/303.01/1257179
Lenguaje:EU
Documentos descargables:469065